Contractul de furnizare a serviciilor Internet

Contractul de furnizare a serviciilor Internet

In prima parte a contractului vor fi date definitii despre partile sau subiectii contractului, standardele.” Internet folosite, echipamantele care vor fi furnizate de/sau in numele furnizorului de serviciile Internet, premisele unde serviciul va fi furnizat conform contractului, numele solicitat sau alocat clientului pentru furnizarea serviciului.

Deoarece este tehnic imposibil sa se furnizeze servicii lipsite de orice erori, furnizorul de servicii Internet nu isi va asuma o asemenea obligatie. In cazul in care apar erorii in furnizarea serviciilor Internet, clientul va raporta aceste erori la numarul de telefon stabilit in contract, prin notita scrisa sau prin posta electronica. Dupa receptionarea mesajului privind aparitia unor erori tehnice, furnizorul de servicii Internet va lua toate masurile rezonabile pentru remedierea problemelor aparute.

Conexiunea la furnizorul de servicii Internet este realizata printr-o legatura de telecomunicatii fixa sau prin conectarea dial-up. Clientul va fi responsabil pentru realizarea aplicatiei pentru serviciul de telecomunicatii adecvat si pentru respectarea termenilor si conditiilor aplicabile acestui serviciu (de regula, contractul privind furnizarea de servicii Internet nu include clauze privind serviciile de telecomunicatii necesare pentru conectare la furnizor).

Serviciul trebuie furnizat de la data specificata si pana cand una dintre parti decide renuntarea la contract – de regula, va exista o instiintare scrisa cu o luna inainte de incetarea propriu-zisa a contractului.

Furnizorul de servicii Internet va putea, de regula, sa:

• suspende temporar serviciul pentru scopuri cum ar fi repararea, intretinerea sau imbunatatirea facilitatilor furnizorului necesare pentru livrarea serviciului;

• modifice specificatiile tehnice ale serviciului pentru ratiuni operationale;

• dea instructiunile considerate necesare pentru client pentru a beneficia de siguranta si calitate.

Furnizorul de servicii Internet nu va fi, de regula, responsabil pentru inabilitatea clientului de a accesa serviciul, inabilitate datorata incompatibilitatii existente intre echipamentul terminal al clientului si oricare dintre echipamantele furnizorului; de asemenea, furnizorul de servicii Internet nu va putea fi facut responsabil pentru inabilitatea clientului de a acesa serviciul datorita unor defecte aparute in reteaua de telecomunicatii. Ocazional, accesul clientului poate fi restrictiv pentru a permite instalarea de noi facilitati sau pentru arhivarea de date.

Contractul va specifica faptul ca furnizorul de servicii Internet (sau un reprezentant al acestuia) va putea accesa, in timpul programului normal de lucru, locatia clientului in cazul in care este necesara repararea sau recuperarea unui terminal proprietate a furnizorului de servicii, precum si modalitati le de notificare a clientului.

Contractul va specifica si dreptul beneficiarului de a cesiona serviciile fumizate, limitarea responsabilitatilor, cu specificarea valorii unor eventuale despagubiri ce vor fi acordate de catre furnizorul de servicii, perioada de indisponibilitate tolerabila a serviciilor (spre exemplu, 1 %), durata contractului si modalitatile de incetare ale contractului la termen sau inainte de termen (spre exemplu, prin acordul scris al partilor, reziliere, cesionarea drepturilor si obligatiilor contractuale sau neindeplinirea prevederilor contractului).

Contractul va putea contine clauze care interzic clientului sa:

• primeasca sau sa receptioneze materiale care sunt ofensive, abuzive, indecente, obscene sau amenintatoare sau incalca drepturi de autor, intimitatea sau alte drepturi ale unor persoane fizice sau juridice;

• cauzeze anxietati, inconveniente sau sa deranjeze alti utilizatori ai retelei;

• incalce recomandarile furnizorului privind siguranta sau calitatea serviciului;

• foloseasca reteaua altfel decat in conformitate cu politicile acceptabile folosite si standardele Internet;

• foloseasca un Name care sa incalce drepturile altei persoane, in statut sau conform dreptului comun, intr-o marca inregistrata sau nume;

• permita folosirea serviciului unor terte persoane care nu respecta clauzele contractului sau Iara consimtamantul sens al furnizorului;

• clientul nu va putea primi sau permite unei alte persoane sa primeasca bani sau bunuri pentru permiterea folosiri serviciului.

Furnizorul de servicii Internet va putea intrerupe furnizarea serviciului pana cand va primi asigurari acceptabile de la client ca nu vor mai exista contraventii ulterioare.

Clientul va trebui sa plateasca sumele pretinse de furnizor pentru serviciu, de regula lunar. Furnizorul isi rezerva dreptul sa, schimbe aceste sume in functie de circumstante, in acest caz, insa, va trebui sa instiinteze in scris sau altfel clientul in avans. In cazul in care clientul nu isi respecta obligatia se vor percepe penalitati. De asemenea, furnizorul de servicii va putea solicita crearea unui depozit, ca o masura de precautie pentru plata sumelor la care se obliga clientul conform contractului. In momentul in care contractul inceteaza, depozitul va fi restituit clientului, cu conditia ca acesta a platit sumele datorate, conform intelegerii.

Contractul va inceta la solictarea oricarei parti, cu conditia unui preaviz rezonabil.

Clientul va accepta ca furnizorul de servicu Internet nu are nici un control asupra datelor si/sau programelor pentru calculator transmise prin Internet si ca furnizorul nu examineaza natura informatiilor si/sau programelor pentru calculator transmise sau receptionate de client.

Furnizorul de servicii Internet nu va putea fi facut responsabil prin contract pentru afaceri nederulate, nerealizarea unor profituri sau venituri, pierderi, coruperi sau distrugeri de date sau pentru orice alte pierderi directe sau indirecte. In caz de daune provocate clientului prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in caz de neglijenta, furnizorul va plati despagubiri conform clauzelor contractului).

Furnizorul de servicii Internet va aloca clientului un nume (de regula, gdupa cum doreste clientul, daca este posibil) si o adresa IP, care va ramane proprietatea furnizorului (clientul va avea o licenta non-transferabila pe durata contractului).

Alte clauze ale contractului pot include prevederi privind responsabilitatea pentru echipamentul furnizorului situat la domiciliul sau sediul clientului sau conditiile de vanzare a echipementului fumizorului, aspecte privind cazurile de forta majora (incendiu, razboi, inundatii etc.), programele pentru calculator necesare sau fumizate (cu specificarea clara a situatiei drepurilor de proprietate intelectuala), probleme privind controlul exporturilor s.a.m.d.

Clauze abuzive

In cadrul contractele informatice, aceste clauze au ca obiect limitarea responsabilitatii unei parti sau restrangerea libertatii celeilalte parti in propozitii care compromit echilibrul contractului si, eventual, pot cadea sub influenta legii relative la protectia consumatorilor.

Clauzele de non-responsabilitate pentru stricaciuni indirecte sau chiar directe si clauzele de limitare a responsabilitatii fixand un plafon foarte scazut al indemnizatiilor sunt valabile cu conditia ca ele sa nu faca sa dispara esenta contractului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *